Digitalizacija medija

Prebacujemo digitalne snimke na VHS kazete za retro doživljaj i digitaliziramo vaše stare kazete u format koji možete šerati, downloadati, staviti na Youtube ili čuvati na vašem računalu!

Cijena usluge je 20€ plus cijena po satu materijala:

Video zapisi

VHS kazete
8mm kazete
Mini-DV kazete
DVD
HDD recorderi

5€/h

Zvučni zapisi

Audio kazete
Gramofonske ploče

5€/h

Cijena je okvirna i ovisi o količini medija kao i o stanju u kojem se medij nalazi. Čišćenje medija se dodatno naplaćuje. Za snimanje na VHS kazetu, kazetu nam možete dostaviti ili vam možemo snimiti na našu kazetu.

Možete nam se obratiti sa svim upitima na mail:

info@litprodukcija.com